Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Reklamace

Pokud si nevíte rady a zboží má vadu, s důvěrou se na nás obraťte a my Vám poradíme, jak u konkrétního zboží postupovat. V případě , že u zboží není vydány záruční listy , jako doklad k uplatnění záruky slouží prodejní doklad.

Reklamační řád

(pro náš internetový obchod - řídí se Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 136/2002 Sb.)

Záruka na zakoupené zboží je dle Občanského zákoníku 24 měsíců

V případě, že se u zboží projeví v záruční době vada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Reklamaci může uplatnit v prodejně, kde zboží zakoupil.Pokud je třeba zboží zaslat do naší prodejny, kupující zajistí dostatečné zabalení reklamovaného zboží (to je jako křehké) a také tak jej označí.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, tj. při třetí reklamaci téže vady, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o jiné neodstarnitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. O vyřízení reklamace neostranitelných vad musí vždy rozhodnout výrobce , kam reklamace musí být předána. O vyřízení opakujících se vad nebo většího počtu vad rozhoduje vedoucí prodejny po ověření vady Výrobcem . Při reklamaci do 6-ti měsíců může být kupujícímu výrobek vyměněn pouze v případě, že výrobce vyloučí, že k poškození výrobku došlo při jeho používání. V opačném případě bude vada odstraněna výměnou vadné součásti. Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem záruční list, doklad o koupi a uvést důvod reklamace a vadu popsat. Reklamované zboží musí být předáno čisté, prodávající je oprávněn odmítnout zboží špinavé, nebo zboží, které odporuje obecným hygienickým zvyklostem. O dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení se prodlužuje poskytovaná záruční lhůta výrobku. Pokud byla reklamace neoprávněná (vznikla chybou kupujícího, tj. i mechanické poškození, neodborná montáž) zaplatí kupující výrobci náklady spojené s nálezem a opravou závady. Bylo-li zboží zasláno výrobci a výrobce jej zasílá zpět kupujícímu, uhradí kupující i zaslání výrobku.